کارت پستال سالگرد تولد حضرت استاد..جناب شاعر..❤رفیق کمیاب❤..زاد روزتان مبارک ❤آرزو دارم انچنان سیر بخندی که ندانی غم چیست❤

کارت پستال سالگرد تولد حضرت استاد..جناب شاعر..❤رفیق کمیاب❤..زاد روزتان مبارک ❤آرزو دارم انچنان سیر بخندی که ندانی غم چیست❤ کارت پستال با عکس شخصی'

حضرت استاد..جناب شاعر..❤رفیق کمیاب❤..زاد روزتان مبارک

❤آرزو دارم انچنان سیر بخندی که ندانی غم چیست❤

اجرای کارت پستال