کارت پستال روز معلم عارفان علـم عاشـق می شوند💗 بهـترین مردم معلـم می شـوند
 عشق با دانش متمم می شود💗 هر که عاشق شد معلم می شود💖     
روز معلم مبارک باد💙💙 مدیرمحترمم استادان بزرگوارم 
                 روزتون مبــارڪـ💙

کارت پستال روز معلم عارفان علـم عاشـق می شوند💗 بهـترین مردم معلـم می شـوند عشق با دانش متمم می شود💗 هر که عاشق شد معلم می شود💖 روز معلم مبارک باد💙💙 مدیرمحترمم استادان بزرگوارم روزتون مبــارڪـ💙 کارت پستال با عکس شخصی'

عارفان علـم عاشـق می شوند💗 بهـترین مردم معلـم می شـوند عشق با دانش متمم می شود💗 هر که عاشق شد معلم می شود💖 روز معلم مبارک باد💙💙

مدیرمحترمم استادان بزرگوارم روزتون مبــارڪـ💙

اجرای کارت پستال

روز معلم بر مدیر محترم و همگی شما استادان بزرگوارم مـبـارڪ💙💙💙 از طرف شاگرد شماSamin 1400/2/12