کارت پستال روز معلم عارفان علـم عاشـق می شوند💗 بهـترین مردم معلـم می شـوند
 عشق با دانش متمم می شود💗 هر که عاشق شد معلم می شود💖         
روز معلم مبارک باد💙💙 معلم عزیزم روزت مبارک

کارت پستال روز معلم عارفان علـم عاشـق می شوند💗 بهـترین مردم معلـم می شـوند عشق با دانش متمم می شود💗 هر که عاشق شد معلم می شود💖 روز معلم مبارک باد💙💙 معلم عزیزم روزت مبارک کارت پستال با عکس شخصی'

عارفان علـم عاشـق می شوند💗 بهـترین مردم معلـم می شـوند عشق با دانش متمم می شود💗 هر که عاشق شد معلم می شود💖 روز معلم مبارک باد💙💙

معلم عزیزم روزت مبارک

اجرای کارت پستال

معلم عزیزم از زحمات بی کران شما سپاسگزارم ♡.... روزتان مبارک ♡♡♡