کارت پستال عاشقانه  دستم را بگیر

………..بـے تـــــــــو

…………….تمام دنیا را

…………هم داشتہ باشم

………………….تهـے دستـــــم
😘😘😘😘😘

 ❤کبری❤ عاشقتم مامان جونم روزت مبارک

کارت پستال عاشقانه  دستم را بگیر ………..بـے تـــــــــو …………….تمام دنیا را …………هم داشتہ باشم ………………….تهـے دستـــــم 😘😘😘😘😘 ❤کبری❤ عاشقتم مامان جونم روزت مبارک کارت پستال با عکس شخصی'

 دستم را بگیر ………..بـے تـــــــــو …………….تمام دنیا را …………هم داشتہ باشم ………………….تهـے دستـــــم 😘😘😘😘😘

❤کبری❤ عاشقتم مامان جونم روزت مبارک

اجرای کارت پستال

مامان زهره روزت مبارک