کارت پستال عاشقانه عاشقتم زندگیم رویام نفسم ❤Mohammad❤دوست دارم به اندازه تموم ستاره ها💞💞💞

کارت پستال عاشقانه عاشقتم زندگیم رویام نفسم ❤Mohammad❤دوست دارم به اندازه تموم ستاره ها💞💞💞 کارت پستال با عکس شخصی'

عاشقتم

زندگیم رویام نفسم ❤Mohammad❤دوست دارم به اندازه تموم ستاره ها💞💞💞

اجرای کارت پستال

زندگیم با توورق خورد ازهمان روزی که تورا دیدم ازهمان لحظه دلم عاشقت شد M❤F