کارت پستال عاشقانه  دستم را بگیر

………..بـے تـــــــــو

…………….تمام دنیا را

…………هم داشتہ باشم

………………….تهـے دستـــــم
😘😘😘😘😘

 بابای👑 گلم روزت 👑مبارک❤عشقم❤از طرف سوگند

کارت پستال عاشقانه  دستم را بگیر ………..بـے تـــــــــو …………….تمام دنیا را …………هم داشتہ باشم ………………….تهـے دستـــــم 😘😘😘😘😘 بابای👑 گلم روزت 👑مبارک❤عشقم❤از طرف سوگند کارت پستال با عکس شخصی'

 دستم را بگیر ………..بـے تـــــــــو …………….تمام دنیا را …………هم داشتہ باشم ………………….تهـے دستـــــم 😘😘😘😘😘

بابای👑 گلم روزت 👑مبارک❤عشقم❤از طرف سوگند

اجرای کارت پستال

بابای👑 گلم روزت👑 مبارک عشقم❤از طرف سوگند