کارت پستال شاد دوست دارم رفیق خوشگلم  تقدیم به صمیمی ترین رفیقم مریم ⁦:-)⁩

کارت پستال شاد دوست دارم رفیق خوشگلم تقدیم به صمیمی ترین رفیقم مریم ⁦:-)⁩ کارت پستال با عکس شخصی'

دوست دارم رفیق خوشگلم

تقدیم به صمیمی ترین رفیقم مریم ⁦:-)⁩

اجرای کارت پستال

هر جور حساب کنی یه رفیق خوب دوتا حساب میشه دوست دارم