کارت پستال شاد دوستت دارم
گل من! تو گلی از گل های قلب منی!

کارت پستال شاد دوستت دارم گل من! تو گلی از گل های قلب منی! کارت پستال با عکس شخصی'

دوستت دارم گل من!

تو گلی از گل های قلب منی!

اجرای کارت پستال

💜💙💚💛عاشقتم عزیزم