کارت پستال متفرقه رفیق خوبم کرونا برو از این دنیا  کرونا را شکست میدهیم

کارت پستال متفرقه رفیق خوبم کرونا برو از این دنیا کرونا را شکست میدهیم کارت پستال با عکس شخصی'

رفیق خوبم کرونا برو از این دنیا

کرونا را شکست میدهیم

اجرای کارت پستال

علیرضا شهبازی کلاس 104