کارت پستال عاشقانه  دستم را بگیر

………..بـے تـــــــــو

…………….تمام دنیا را

…………هم داشتہ باشم

………………….تهـے دستـــــم
😘😘😘😘😘

 ILOVE YOU A

کارت پستال عاشقانه  دستم را بگیر ………..بـے تـــــــــو …………….تمام دنیا را …………هم داشتہ باشم ………………….تهـے دستـــــم 😘😘😘😘😘 ILOVE YOU A کارت پستال با عکس شخصی'

 دستم را بگیر ………..بـے تـــــــــو …………….تمام دنیا را …………هم داشتہ باشم ………………….تهـے دستـــــم 😘😘😘😘😘

ILOVE YOU A

اجرای کارت پستال

عشقم من با تک تک نفسات نفس میکشم تنھام بزارے میمیرم 😘😘😘😘😘😘😘😘😘