کارت پستال روز معلم آیین بزرگداشت استاد تراز انقلاب اسلامی دوشنبه دوم تیرماه ۹۹ سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان  
 ساعت ۱۷:۳۰

کارت پستال روز معلم آیین بزرگداشت استاد تراز انقلاب اسلامی دوشنبه دوم تیرماه ۹۹ سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ساعت ۱۷:۳۰ کارت پستال با عکس شخصی'

آیین بزرگداشت استاد تراز انقلاب اسلامی دوشنبه دوم تیرماه ۹۹

سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان ساعت ۱۷:۳۰

اجرای کارت پستال

بسمه تعالی منتظر قدوم سبزتان هستیم