کارت پستال سالگرد تولد مادر ای والاترین رویای عشق...
مادر ای دلواپس فردای عشق...
مادر ای غمخوار بی همتای من...
اولین و آخرین معنای عشق 
😙😙تولدت مبارک😙😙 از طرف :محمد مهدی

کارت پستال سالگرد تولد مادر ای والاترین رویای عشق... مادر ای دلواپس فردای عشق... مادر ای غمخوار بی همتای من... اولین و آخرین معنای عشق 😙😙تولدت مبارک😙😙 از طرف :محمد مهدی کارت پستال با عکس شخصی'

مادر ای والاترین رویای عشق... مادر ای دلواپس فردای عشق... مادر ای غمخوار بی همتای من... اولین و آخرین معنای عشق 😙😙تولدت مبارک😙😙

از طرف :محمد مهدی

اجرای کارت پستال

😗مامان جوووووووووون روز زمینی شدنت مبارک😗