کارت پستال سالگرد تولد دغدغه روز مره ام بودن توست
نفس کشیدنت....
ایستادنت...
خندیدنت...
مادرم،
تو باشی و خدا
دنیا برایم بس است مادر تنها گلی است که در هر خانه 
به تنهایی خانه را گلخانه میکند

کارت پستال سالگرد تولد دغدغه روز مره ام بودن توست نفس کشیدنت.... ایستادنت... خندیدنت... مادرم، تو باشی و خدا دنیا برایم بس است مادر تنها گلی است که در هر خانه به تنهایی خانه را گلخانه میکند کارت پستال با عکس شخصی'

دغدغه روز مره ام بودن توست نفس کشیدنت.... ایستادنت... خندیدنت... مادرم، تو باشی و خدا دنیا برایم بس است

مادر تنها گلی است که در هر خانه به تنهایی خانه را گلخانه میکند

اجرای کارت پستال

😗زندگی من ، مادرم تولدت مبارک😗😍