کارت پستال هفته دفاع مقدس سر هایشان را گذاشتند تا ما در آرامش زندگی کنیم رفتندو به سلامت برسند

کارت پستال هفته دفاع مقدس سر هایشان را گذاشتند تا ما در آرامش زندگی کنیم رفتندو به سلامت برسند کارت پستال با عکس شخصی'

سر هایشان را گذاشتند تا ما در آرامش زندگی کنیم

رفتندو به سلامت برسند

اجرای کارت پستال

😓شهدا زنده اند😓