کارت پستال عاشقانه عاشقتم     
A ❤ F زندگیم، رویام، نفسم فرنیا دوست دارم به اندازه تموم ستاره ها😘😘

کارت پستال عاشقانه عاشقتم A ❤ F زندگیم، رویام، نفسم فرنیا دوست دارم به اندازه تموم ستاره ها😘😘 کارت پستال با عکس شخصی'

عاشقتم A ❤ F

زندگیم، رویام، نفسم فرنیا دوست دارم به اندازه تموم ستاره ها😘😘

اجرای کارت پستال

زندگیم با تو ورق خورد ازهمان روزی که تورا دیدم ازهمان لحظه دلم عاشقت شد دوست دارم فرنیا جون A❤F